MooiDuurzaamDoesburg

Duurzaamheid is een belangrijk begrip van de 21ste eeuw. Maar wat houdt duurzaamheid in? Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de aankomende generaties. Het voorzien in onze eigen behoeften moet dus in evenwicht zijn met dat wat de aarde aankan. Duurzaamheid draait dus om ontwikkeling. We moeten ons blijven ontwikkelen, maar dan zonder de grondstoffen en energie volledig op te maken.

 

De laatste tijd zijn er al veel ontwikkelingen ontstaan op het vlak van duurzaamheid. Veel van deze ontwikkelingen zijn duidelijk aan te wijzen op de maatschappij. Zo hebben er al veel veranderingen plaats gehad. Van plastic tasjes naar papieren zakken in winkels. Voorheen gaven winkels in Nederland bijna altijd gratis plastic zakken uit om gekochte spullen in te vervoeren. Daar kwam per 1 januari 2016 verandering in, toen winkeliers werd verboden om gratis plastic zakken uit te geven. Er mogen nu alleen nog plastic zakken uitgegeven worden tegen een betaling. Het verbod in Nederland kwam als gevolg van een grotere actie van de Europese Unie dat lidstaten verplichtte het gebruik van plastic zakken te verminderen. Het uitgeven van plastic zakken door winkeliers droeg namelijk bij aan vervuiling. De Nederlandse Rijksoverheid was heel duidelijk over de reden achter het verbod, namelijk "bijdragen aan duurzaam gedrag, bijvoorbeeld door het hergebruiken van een tas". Met de actie hoopte de Rijksoverheid ook het bewustzijn van de consument over het probleem rondom de plastic zakken te vergroten.

 

Een andere ontwikkeling die zichtbaar is in de samenleving heeft betrekking op voedsel. De afgelopen tijd werd de consument steeds bewuster van het feit dat het eten van dierlijke producten niet alleen dierenleed veroorzaakt, maar ook slecht is voor het milieu. Talloze documentaires, zoals What the Health, schrikten mensen op over de effecten van het consumeren van dierlijke producten. Er volgde een golf van veganisme, die nog steeds aan de gang is. Steeds meer mensen proberen in ieder geval geen vlees te eten en sommige mensen zweren zelfs alle dierlijke producten af. Ook dit zou moeten bijdragen aan het behouden van het milieu.

 

Ook krijgt koopgedrag het zwaar te verduren. Zelfs mensen die belang hebben bij consumentisme, zoals modeontwerpster Vivienne Westwood, spraken zich uit tegen het kopen van veel spullen. In Nederland gaan twee sociaal influencers Nina Pierson en Nicole Huisman zelfs de uitdaging aan om zes weken te ontspullen en dus niets meer te kopen gedurende die tijd. Deze actie is ook ter promotie van "consuminderen", oftewel minder spullen kopen.

 

Duurzaamheid begint dus bij jezelf. Met een bewuste levensstijl kun je duurzamer leven. En duurzamer leven is bovendien helemaal niet moeilijk en kan veel geld besparen. Met kleine aanpassingen in je dagelijkse gewoonten en keuzes, kun je echt verschil maken en dat is belangrijk. Dagelijks kun je de gevolgen van het klimaat dat zo enorm verandert door ons toedoen aanschouwen.

 

Foto: Joop van Putten, Bron: Atlas van de IJssel, uitgeverij WBOOKS.