Doesburg 

 

Maar is Doesburg wel zo duurzaam.  Hoe kunnen we samen onze mooie stad nog duurzamer maken, en wat doet de gemeente aan duurzaamheid?

De gemeente Doesburg heeft een belangrijk doel en een uitdagende ambitie. Doesburg wil namelijk in 2050 energieneutraal en afvalvrij zijn. Dit is zeker haalbaar. Al moeten we dat als stad samen doen zegt de gemeente.  Doesburg wil zelf duurzame energie opwekken. Waar en hoe dit het beste kan willen ze samen met de inwoners en organisaties bepalen en realiseren. Het afwegingskader is gepresenteerd, hierin staat welke eisen we als samenleving stellen aan de komst van grootschalige opwek van duurzame energie. Daarom is de lokale energiecoöperatie Doeswatt ontstaan. Voor meer informatie kunt u kijken op www.doeswatt.nl.

Afval

Afval hangt nauw samen met milieu en duurzaamheid. Daarom wil de gemeente stappen maken naar een afvalloos Doesburg in 2050.

‘Afval bestaat niet’. Bijna alles wat we weggooien is gemaakt van materialen die we misschien kunnen recyclen om er weer nieuwe producten van te maken. Afval verbranden kost veel energie en stoot CO2 uit. Daarom zamelt de gemeente ook allerlei stromen apart in, zoals papier, textiel, glas, gft en pmd (plastic-, metaal- en drankverpakkingen). De gescheiden afvalstromen mogen niet vervuild raken met restafval.

 

Heb jij ideeën of verhalen over hoe we samen Doesburg nog duurzamer kunnen maken deel dat dan met ons. Stuur ons gerust een mailtje Info@mooiduurzaam.nl