Home » Doesburg

Doesburg 

 

Doesburg onze mooie stad, maar is Doesburg wel zo duurzaam. Veel mensen vragen het zich af. Hoe kunnen we samen Doesburg nog duurzamer maken, en wat doet de gemeente aan duurzaamheid?

De gemeente Doesburg heeft een belangrijk doel en een uitdagende ambitie. Doesburg wil namelijk in 2050 energieneutraal en afvalvrij zijn. Dit is zeker haalbaar. Al moeten we dat als stad samen doen zegt de gemeente Doesburg. Hoe wil de gemeente Doesburg dit doen vraagt u zich nu af? Daarvoor is het een en ander nodig. De gemeente Doesburg wil zelf duurzame energie opwekken. Waar en hoe dit het beste kan willen ze samen met de inwoners van Doesburg en organisaties bepalen en realiseren. Vooraf gaan ze eerst een afwegingskader maken. Hierin staat welke eisen we als samenleving stellen aan de komst van grootschalige opwek van duurzame energie. Daarnaast stimuleren ze de initiatieven van inwoners rondom duurzame opwek in en om de stad. Zo veel mogelijk mensen met elkaar verbinden, bijvoorbeeld in een lokale energiecoöperatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.doeswatt.nl.

Afval hangt nauw samen met milieu en duurzaamheid. De kwaliteit van ons leefmilieu is van invloed op onze gezondheid. Daarom wil de gemeente stappen maken naar een afvalloos Doesburg in 2050.

‘Afval bestaat niet’. Is wat de gemeente Doesburg zegt. Bijna alles wat we weggooien is gemaakt van materialen die we misschien kunnen recyclen om er weer nieuwe producten van te maken. Om het dan te verbranden is zonde, kost veel energie en stoot CO2 uit. Daardoor kunnen we er nooit meer iets mee doen en daarom zamelt de gemeente ook allerlei stromen apart in, zoals papier, textiel, glas, gft en pmd (plastic-, metaal- en drankverpakkingen). Hier wordt bijvoorbeeld weer nieuw papier, glas of plastic van gemaakt. Het is wel belangrijk dat ze de gescheiden stromen niet vervuilen met restafval. De stromen moeten schoon zijn om te kunnen recyclen.

Zelf zouden de inwoners van Doesburg meer groen willen zien. Er worden steeds meer bomen omgehakt en huizen gebouwd. De mensen zouden graag het Looierspark groener willen maken en andere parken willen uitbreiden. Veel mensen hebben het druk met werk, school of andere activiteiten. En hebben dus weinig tijd om na te denken over duurzaamheid, maar hoe mooi zou het zijn als we samenwerken. Samenwerken aan een mooie stad en de bomen laten staan, de planten laten groeien en samen het afval opruimen. Bovendien is duurzamer leven gunstig voor jouw portemonnee.

 

Heb jij ideeën of verhalen over hoe we samen Doesburg nog duurzamer kunnen maken deel dat dan met ons. Stuur ons gerust een mailtje Info@mooiduurzaam.nl