Openbaar vervoer

 

Reizen met het OV is duurzamer dan individueel reizen in de auto. In treinen, bussen, trams en metro’s kunnen veel passagiers tegelijkertijd vervoerd worden tegen steeds minder milieubelasting. Daarom stimuleert het kabinet reizigers om met het OV te reizen als alternatief voor de auto, en investeert het de komende jaren ook fors in het OV. Bijvoorbeeld om meer treinen te kunnen laten rijden en het aantal fietsenstallingen bij stations uit te breiden om overstappen makkelijker te maken.

Schoner en zuiniger openbaar vervoer. Het OV in Nederland is al heel duurzaam. Zo rijden alle elektrische reizigerstreinen sinds 2017 op groene stroom. Er is in het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer afgesproken om vanaf 2025 alle nieuwe bussen te laten rijden op 100% hernieuwbare energie of brandstof. Vanaf 2030 moeten alle bussen volledig emissievrij zijn. Daarnaast onderzoekt de Rijksoverheid samen met andere partijen wat bijvoorbeeld de mogelijkheden zijn van waterstoftreinen. De overheid maakt met een groot aantal sectoren ook meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Met de spoorsector is afgesproken om per jaar 2% energie te besparen.

Duurzame stations. De Rijksoverheid wil dat ProRail bij de bouw en het beheer van de stations ook aandacht heeft voor duurzaamheid. Zo kunnen zonnepanelen energie leveren voor de verlichting, warmtezuilen, liften en trappen in het station. En wordt bij de bouw goed nagedacht over de materiaalkeuze.