Wonen

 

Wanneer heb je een duurzaam huis? Hiervoor zijn heel veel verschillende definities en veel uiteenlopende meningen. In de basis wordt een huis vaak duurzaam genoemd als het gebouwd of verbouwd is aan de hand van het zogenaamde Trias Energetica wat ook vaak wordt gebruikt als uitgangspunt voor een duurzaam leven. De uitgangspunten van het Trias Energetica zijn:

 1. Beperk je vraag tot je werkelijke behoeften: Wees bewust van je ruimtegebruik, koop alleen dat wat je echt nodig hebt en beperk je afval.
 2. Gebruik hernieuwbare en duurzame materialen en energiebronnen
 3. Spring zuinig om met eindige bronnen: primaire bouwmaterialen, water en energie.

Deze uitgaanspunten van het Trias Energetica is gemaakt om een bestaand huis te verduurzamen.

Hiermee is de duurzaamheid van je huis afhankelijk van een hele reeks milieubewuste keuzes tijdens en na de bouw van je huis. Deze keuzes zijn in te delen in de volgende groepen:

 • De woonplaats en het type woning
 • De uitwerking van het bouwplan
 • De bouwmethode
 • De bouwmaterialen
 • De klimaatbeheersing
 • Het gebruik en verbruik van water
 • Het gebruik en de productie van energie
 • De tuin.

  Woonservice IJsselland heeft op de Ooi al veel nieuwe duurzame woningen gebouwd, op Beinum worden bestaande huurwoningen verduurzaamd.

  Voor meer informatie ga naar de website: https://www.duurzaamthuis.nl/verbouwen