Auto

 

Het milieueffect van reizen per auto hangt vooral af van het brandstofverbruik. En dat hangt af van de gereden afstand, het soort weg en snelheid, de grootte en type van de auto en accessoires die de luchtweerstand verhogen. Daarnaast scheelt het veel of er 1 of meer personen in de auto zitten. Hoe meer inzittenden in de auto, hoe lager de milieu-impact per persoon. Oudere auto's belasten het milieu meer doordat ze minder schoon zijn. Hoe groter de gereden afstand, hoe meer brandstof de auto verbruikt. Hierbij geldt: meer over de snelweg rijden, is zuiniger rijden.

Een dieselauto vervuilt meer dan een benzineauto. Benzine- en dieselmotoren hebben als groot nadeel de uitstoot van schadelijke stoffen en de uitstoot van CO2. CO2 is voor een groot deel verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde broeikaseffect.