Voedsel verspilling

 

Ongeveer 9 procent van ons eten verdwijnt jaarlijks ongebruikt in de afvalbak, dat is ruim 34 kilo voedsel per persoon per jaar. Alle huishoudens samen verspillen daarmee in Nederland 590 miljoen kilo goed voedsel. Dat zijn duizenden vuilniswagens vol! Ongeveer een derde van al het voedsel dat op de wereld geproduceerd wordt, belandt uiteindelijk niet op jouw bord. Dat schatten onderzoekers in. Daaronder valt al het verlies dat plaatsvindt van productie tot en met aankoop door de consument. Een groot deel van deze verliezen wordt gelukkig nog wel nuttig gebruikt, bijvoorbeeld naar de voedselbank.

Verschillende oorzaken van voedsel verspillingen zijn dat je te veel hebt ingekocht, te lang bewaard, te veel gekookt.

 De energie die nodig is voor de voedselketen komt vooral van fossiele brandstoffen die klimaatverandering veroorzaken. Voedselverspilling in huishoudens veroorzaakt ongeveer 1,5 procent van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen van de gemiddelde consument. De milieugevolgen zijn afhankelijk van de manier waarop afval verwerkt wordt. Een deel van het huishoudelijk voedselafval van Nederland gaat bij het groente, fruit en tuinafval; het wordt compost voor landbouw en plantsoenen. Maar niet iedereen scheidt zijn afval; daardoor komt een deel van het weggegooide eten terecht bij het huishoudelijk restafval dat wordt verbrand in afvalcentrales. Daar levert het nog wat energie op.