Home » Voedsel » Voedsel verspilling

Voedsel verspilling

 

Ongeveer 9 procent van ons eten verdwijnt jaarlijks ongebruikt in de afvalbak, dat is ruim 34 kilo voedsel per persoon per jaar. Alle huishoudens samen verspillen daarmee in Nederland 590 miljoen kilo goed voedsel. Dat zijn duizenden vuilniswagens vol! Ongeveer een derde van al het voedsel dat op de wereld geproduceerd wordt, belandt uiteindelijk niet op jouw bord. Dat schatten onderzoekers in. Daaronder valt al het verlies dat plaatsvindt van productie tot en met aankoop door de consument. Een groot deel van deze verliezen wordt gelukkig nog wel nuttig gebruikt, bijvoorbeeld als veevoer.

Zijn de voedingsmiddelen eenmaal in huis, dan gaat de verspilling door. Van alle bruikbare voeding inclusief zuivel en olie belandt jaarlijks ruim 34 kilo bij het afval. Dat kost elke Nederlander ruim 120 euro per jaar! Naar schatting spoelen we per jaar ongeveer 45 liter aan dranken door de gootsteen of door het toilet. Je kunt veel besparen door dranken op het juiste formaat te kopen, niet meer koffie en thee te zetten dan nodig is en zuiniger om te gaan met zuiveldranken. Melk is vaak nog prima drinkbaar na de THT-datum, en een restje melk kan nog  bewaard worden in de diepvries.

Verschillende oorzaken van voedsel verspillingen zijn dat je te veel hebt ingekocht, te lang bewaard, te veel gekookt.

Als voedingsmiddelen die nog prima te eten zijn in de vuilnisbak belanden, dan gaan ook alle energie en grondstoffen verloren die nodig waren om die etenswaren te telen, vervoeren, koelen en eventueel te bewerken en verpakken. De energie die daarvoor nodig is, komt vooral van fossiele brandstoffen die klimaatverandering veroorzaken. Voedselverspilling in huishoudens veroorzaakt ongeveer 1,5 procent van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen van de gemiddelde consument. Verder vergroot het weggooien van eten de afvalberg. De milieugevolgen zijn afhankelijk van de manier waarop afval verwerkt wordt. Een deel van het huishoudelijk voedselafval van Nederland gaat bij het groente, fruit en tuinafval; het wordt compost voor landbouw en plantsoenen. Maar niet iedereen scheidt zijn afval; daardoor komt een deel van het weggegooide eten terecht bij het huishoudelijk restafval dat wordt verbrand in afval-energiecentrales. Daar levert het nog wat energie op. Vroeger werd het huishoudelijk afval ook gestort, maar dit is inmiddels verboden.