Moestuinen in Doesburg

 

De VVID staat voor Volkstuinders Vereniging In Doesburg en heeft vier tuincomplexen verspreid over de stad, waar een dwarsdoorsnede van de bevolking een tuin bewerkt. Alle leeftijden en nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Er zijn mensen die ouderwets boerenkool en aardappels verbouwen, maar ook wordt op een moderne manier ecologisch en duurzame wijze met “vergeten” groenten en bloemen getuinierd. De ledencontributies worden bewust laag gehouden om ook mensen met een kleine portemonnee de mogelijkheid te bieden hun eigen verse groenten en fruit te kweken. De vereniging beschikt over 80 tuinen van ongeveer 150 vierkante meter, heeft op dit moment  90 leden en het is  mogelijk om op de wachtlijst te komen voor een groentetuin.

 

Bolwerken-Nahuyssingel. Gelegen aan de Hessengracht, in een hoek van het Ireneplantsoen, ligt het tuincomplex Bolwerken-Nahuyssingel van de volkstuinders vereniging in Doesburg. Dit zijn 17 tuinen in een parkachtige omgeving aan de rand van het centrum van Doesburg.

 

Hoge Linie-Panovenweg Beschermd door de vestingwal van Menno van Coehoorn en de oude gracht “de Fles”, ligt ingeklemd tussen een natuurgebied en de bijenweide van de imkervereniging, het tuincomplex de Hoge Linie-Panovenweg van de volkstuinders vereniging In Doesburg met zijn 33 volkstuinen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website:

https://www.volkstuindoesburg.nl/

Ooi-Koppenberch Verstopt achter de dijk en ingeklemd tussen een meander van de voormalige Oude IJssel en de huidige gekanaliseerde loop van deze rivier, ligt het tuincomplex Ooi-Koppenberch van de volkstuinders vereniging in Doesburg. Grenzend aan een moerasgebied met een grote verscheidenheid aan vogels, kikkers, padden, salamanders en hagedissen, in de luwte van twee dijklichamen liggen 25 volkstuinen met hun eigen microklimaat.

 

Binnenstad-Bresstraat

 In het centrum  ligt verscholen achter de huizen van de Bresstraat het kleinste tuincomplex van de volkstuinders vereniging in Doesburg. Een kleine oase van rust midden in de stad met vier percelen grond.